Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2023

Card Game yugioh Yuma Number C107 Neo Galaxy Eyes Tachyon Dragon ⭐⭐⭐⭐⭐ Phi Thần Long Tân Ngân Nhãn TẶNG Sleeves bảo vệ 1458 D7 19 79 259

Hình ảnh
Card Anime - Card Game yugioh Yuma Number C107 Neo Galaxy Eyes Tachyon Dragon ⭐⭐⭐⭐⭐ Phi Thần Long Tân Ngân Nhãn TẶNG Sleeves bảo vệ 1458 D7 19 79 259 💖  Lưu ý:  ĐẶT NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! 👉  Click vào đây để mua :   Sieu Sale 50 Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon C カオス No. ナンバーズ 107  超銀河眼の時空龍 ネオ・ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン [ ẩn ] Thành viên Nhóm bài/Loạt bài Number Number C Number 10X Number C10X Galaxy [ ẩn ]   Trang về " Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon " Anime   Tên Việt Hỗn Số 107: Tân Ngân Nhãn Phi Thần Long   Tên Nhật   (Kana) カオスナンバーズ107 ネオ・ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン   Tên Nhật   (Chuẩn) CNo.107 超銀河眼の時空龍   Tên Nhật   (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakunana Neo Gyarakushīaizu Takion Doragon   Tên Nhật   (Dịch) Chaos Numbers 107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon   Tên Hàn C 카오스 No. 넘버즈 107 네오 갤럭시아이즈 타키온 드래곤   Loại bài Quái thú Xyz   Hệ QUANG     Hạng sao 9     Loại Dragon  /  Xyz  /  Effect   CÔNG  /  THỦ 4500  /  3000   Mã số 68396121   Loại Hiệu ứng Khởi phát Điều kiện K

Card Game yugioh Yuma Number C1000 Numeronius ⭐⭐⭐⭐⭐ Ảo Vọng Hư Thực Ma Thần TẶNG Sleeves bảo vệ 1458 D7 18 79 259

Hình ảnh
Card Anime - Card Game yugioh Yuma Number C1000 Numeronius ⭐⭐⭐⭐⭐ Ảo Vọng Hư Thực Ma Thần TẶNG Sleeves bảo vệ 1458 D7 18 79 259 💖  Lưu ý:  ĐẶT NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! 👉  Click vào đây để mua :   Sieu Sale 50 Number C1000: Numeronius Nhật:   CNo.1000 夢幻虚神ヌメロニアス Kana:   カオスナンバーズ1000 むげんきょじんヌメロニアス Romaji:   Kaosu Nanbāzu Sen Mugenkyojin Numeroniasu Việt:  Hỗn Số 1000: Ảo Vọng Hư Thực Ma Thần - Hữu Số Tâm Ma Khác :   Chaos Numbers 1000: Hollow Spirit of Delusion - Numeronius Anh Việt(fanart) Hệ   QUANG Hạng sao 12  Loại Hiệu ứng Duy trì Duy trì Cảm biến Duy trì Nhanh Nguyên liệu Bứt phá 5  quái thú   Cấp  12 [  Ma Quỷ   Bứt Phá   Hiệu Ứng  ] 5  quái thú   Cấp  12 Không thể bị  tiêu diệt trong chiến đấu  trừ với các  quái thú  " Number ".  Phủ nhận   hiệu ứng  của tất cả các quái thú " C " mà đối thủ  điều khiển , chúng cũng không thể  tấn công . Ở cuối  Giai đoạn Chiến đấu :  tiêu diệt  tất cả các quái thú đối thủ điều khiển, sau đó  Triệu hồi Đặc biệt  từ  Mộ  đôi bên,

Thẻ bài yugioh Yuma Number C69 Heraldry Crest of Horror ⭐⭐⭐⭐⭐ Tử Thần Hỗn Loạn Thủ TẶNG Sleeves bảo vệ 1458 D7 16 79

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ bài yugioh Yuma Number C69 Heraldry Crest of Horror ⭐⭐⭐⭐⭐ Tử Thần Hỗn Loạn Thủ TẶNG Sleeves bảo vệ 1458 D7 16 79 💖  Lưu ý:  ĐẶT NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! 👉  Click vào đây để mua :   Sieu Sale 50 Number C69: Heraldry Crest of Horror C カオス No. ナンバーズ 69  紋章死神 デス・メダリオン カオス・オブ・アームズ [ ẩn ] Thành viên Nhóm bài/Loạt bài Number Number C Heraldry Chaos [ ẩn ]   Trang về " Number C69: Heraldry Crest of Horror " Anime   Tên Việt Loạn Mã 69: Huy Chương Tử Thần - Hỗn Loạn Thủ   Tên Nhật   (Kana) カオスナンバーズ69 デス・メダリオンカオス・オブ・アームズ   Tên Nhật   (Chuẩn) CNo.69 紋章死神カオス・オブ・アームズ   Tên Nhật   (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Rokujūkyū Desu Medarion Kaosu Obu Āmuzu   Tên Nhật   (Dịch) Chaos Numbers 69: Death Medallion - Chaos of Arms   Tên Hàn C 카오스 No. 넘버즈 69 데스 메달리온 카오스 오브 암즈   Loại bài Quái thú Xyz   Hệ QUANG     Hạng sao 5     Loại Psychic  /  Xyz  /  Effect   CÔNG  /  THỦ 4000  /  1800   Mã số 11522979   Loại Hiệu ứng Cảm biến Điều kiện Khởi phát Điều kiện Tình trạng Giới hạn TCG Không Giới