Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2022

Thẻ Naruto Inabi Uchiha 705 thời niên thiếu Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 10

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto Inabi Uchiha 705 thời niên thiếu Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 10      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Mẹo khi mua sắm tại shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24 Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Naruto Hiashi Hyuga 518 bạch nhãn Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 9

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto Hiashi Hyuga 518 bạch nhãn Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 9      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Mẹo khi mua sắm tại shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24 Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Naruto Fuguki Suikazan 1670 sát thủ làng sương mù Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 8

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto Fuguki Suikazan 1670 sát thủ làng sương mù Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 8      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Mẹo khi mua sắm tại shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24 Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Naruto THE 4TH KAZEKAGE 1681 hokage làng cát đệ tứ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 7

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto THE 4TH KAZEKAGE 1681 hokage làng cát đệ tứ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 7      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Mẹo khi mua sắm tại shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24 Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Naruto Ranmaru 623 làng nước vật chứa nhị Vĩ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 6

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto Ranmaru 623 làng nước vật chứa nhị Vĩ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 6      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Mẹo khi mua sắm tại shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24 Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Naruto 798 Sora làng nước vật chứa nhị Vĩ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 5

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto 798 Sora làng nước vật chứa nhị Vĩ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 5      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Mẹo khi mua sắm tại shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24 Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Naruto 032 Teyaki Uchiha chú bán mì Uren Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 4

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto 032 Teyaki Uchiha chú bán mì Uren Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 4      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Mẹo khi mua sắm tại shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24 Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Kazuma Kuwabara đầu trổi cấp SSR Anime hành trình U linh giới nhất dương chỉ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 3

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Kazuma Kuwabara đầu trổi cấp SSR Anime hành trình U linh giới nhất dương chỉ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 3      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Mẹo khi mua sắm tại shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24 Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật Digimon Omnimon Merciful Mode dung hợp vô cực thiên thần TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-83

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật Digimon Omnimon Merciful Mode dung hợp vô cực thiên thần TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-83      -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật Digimon Battle Spirits Wargreymon người khủng long TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-82

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật Digimon Battle Spirits Wargreymon người khủng long TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-82      -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật Ultimate Reverse Dragon hac long ve TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-81

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật Ultimate Reverse Dragon hac long ve TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-81       -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật The OverdeityShineDragon Sagittowurm Nova ban nhan hung manh TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-80

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật The OverdeityShineDragon Sagittowurm Nova ban nhan hung manh TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-80      -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật The ShineCentaurusDeity Sagitto Apollodragon X rong may sieu cap TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-38

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật The ShineCentaurusDeity Sagitto Apollodragon X rong may sieu cap TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-38      -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật The SuperstarApostle Spitzer Dragon phap su rong toi thuong TẶNG Top Loader bọc nhựa 1-13

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật The SuperstarApostle Spitzer Dragon phap su rong toi thuong TẶNG Top Loader bọc nhựa 1-13      -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật The StarSlayerDragon Darkwurm Nova X bo Slayer Unleash rong hat am TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-7

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật The StarSlayerDragon Darkwurm Nova X bo Slayer Unleash rong hat am TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-7      -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật The HeavenlyDemonKing God Sechs Type Destroy gundam huy diet TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-5

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật The HeavenlyDemonKing God Sechs Type Destroy gundam huy diet TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-5      -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ battle spirits nhật The SengokuSixGeneral LeonLancer Leon lancer chien binh rong Samurai TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-3

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ battle spirits nhật The SengokuSixGeneral LeonLancer Leon lancer chien binh rong Samurai TẶNG Top Loader bọc nhựa 1458 1-3       -  Chất liệu : giấy chuyên dụng từ hãng. (cứng, dẻo, bền)      -  Kích thước : 8.6 cm x 5.7 cm      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Lưu ý chết người: bài ngoài đời còn đẹp hơn trong hình rất nhiều A hihi ^-^ Gói hàng bao gồm:      - 1 lá tặng 1 Top Loader bọc nhựa ⭐⭐⭐⭐⭐ 👩‍💼 Mẹo mua hàng trên shop: ẤN THEO DÕI SHOP vì sắp tới sẽ có nhiều chương trình khuyến mại giảm giá 💎50%, 💎90%, 💎đồng giá 1k và nhiều trương trình Ưu đãi hấp dẫn khác. 💖 ______________________ Shop Nino24Com --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Naruto 194 Narutos Uzumaki Childhood tâm tư lúc nhỏ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 2

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto 194 Narutos Uzumaki Childhood tâm tư lúc nhỏ Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 2      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Naruto 2007SP Narutos Uzumaki cầm pi tiu Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 1

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Naruto 2007SP Narutos Uzumaki cầm pi tiu Tặng kèm top loader bảo vệ 2054 1 1      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm Gói hàng bao gồm:      - 1 x lá       - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Pokemon Mewtwo VSTAR SAR Holo 221 172 nhật bản cuộc chiến thú nhân tạo và khủng long lửa tặng bọc bảo quảng 1459 d27 1 2

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Pokemon Mewtwo VSTAR SAR Holo 221 172 nhật bản cuộc chiến thú nhân tạo và khủng long lửa tặng bọc bảo quảng 1459 d27 1 2      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Bài đẹp rõ net số lượng có hạn. Gói hàng bao gồm:      - 1 x Cái      - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Thẻ Pokemon Charizard VSTAR SAR 212 172 tiếng nhật cuộc chiến khủng long lửa và thú nhân tạo tặng bọc bảo quảng 1459 d27 1 1

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ Pokemon Charizard VSTAR SAR 212 172 tiếng nhật cuộc chiến khủng long lửa và thú nhân tạo tặng bọc bảo quảng 1459 d27 1 1      -  Ngôn ngữ: Tiếng Nhật      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Bài đẹp rõ net số lượng có hạn. Gói hàng bao gồm:      - 1 x Cái      - 1 x bọc bài (TẶNG kèm) --------------------------- @nino24com 👩‍💼 Xem thêm thông tin về sản phẩm tại trang Shopee: https://shp.ee/8ebjaym ♬ nhạc nền - T h ằ n g H ề K h ó c 🇻🇳🇯🇵

Charizard V 26-43 thẻ pokemon nhôm mạ vàng gia đình khủng long lửa Tặng kèm bảo vệ thẻ 1459 d24 1-34

Hình ảnh
Card Anime - Charizard V 26-43 thẻ pokemon nhôm mạ vàng gia đình khủng long lửa Tặng kèm bảo vệ thẻ 1459 d24 1-34      -  Hiệu ứng: vàng kim      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất liệu: mạ vàng lóng lánh

Charizard V 07-03 thẻ pokemon nhôm mạ vàng gia đình khủng long lửa Tặng kèm bảo vệ thẻ 1459 d24 1-33

Hình ảnh
Card Anime -  Charizard V 07-03 thẻ pokemon nhôm mạ vàng gia đình khủng long lửa Tặng kèm bảo vệ thẻ 1459 d24 1-33      -  Hiệu ứng: vàng kim      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất liệu: mạ vàng lóng lánh

Charizard & Braixen GX thẻ pokemon nhôm mạ vàng gia đình khủng long lửa Tặng kèm bảo vệ thẻ 1459 d24 1-32

Hình ảnh
Card Anime - Charizard & Braixen GX thẻ pokemon nhôm mạ vàng gia đình khủng long lửa Tặng kèm bảo vệ thẻ 1459 d24 1-32      -  Hiệu ứng: vàng kim      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất liệu: mạ vàng lóng lánh

Evolution Charizard VMAX 26 44 thẻ pokemon nhôm mạ vàng gia đình khủng long lửa Tặng kèm bảo vệ thẻ 1459 d24 1-31

Hình ảnh
Card Anime - Evolution Charizard VMAX 26 44 thẻ pokemon nhôm mạ vàng gia đình khủng long lửa Tặng kèm bảo vệ thẻ 1459 d24 1-31      -  Hiệu ứng: vàng kim      -  Ngôn ngữ: Tiếng Anh      -  Kích thước : 8.8 cm x 6.3 cm      -  Chất liệu: mạ vàng lóng lánh