Bài đăng

Thẻ RED Yu Gi Oh Zexal Number 8 Heraldic King Genom-Heritage 3U TẶNG bảo vệ card 1458 D7 61 59

Hình ảnh
Card Anime -  Thẻ RED Yu Gi Oh Zexal Number 8 Heraldic King Genom-Heritage 3U TẶNG bảo vệ card 1458 D7 61 59 ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Lưu ý: ĐẶT NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! 👉 Shop bán : Sieu Sale 50 Number 8: Heraldic King Genom-Heritage No. ナンバーズ 8  紋 もん 章 しょう 王 おう ゲノム・ヘリター [ ẩn ] Thành viên Nhóm bài/Loạt bài Number ,  Heraldic [ ẩn ] Hổ trợ Nhóm bài/Loạt bài Heraldic Beast   Tên Nhật   (Kana) ナンバーズ8 もんしょうおうゲノム・ヘリター   Tên Nhật   (Chuẩn) No.8 紋章王ゲノム・ヘリター   Tên Nhật   (rōmaji) Nanbāzu Hachi Monshō'ō Genomu Heritā   Tên Nhật   (Dịch) Numbers 8: Heraldic King - Genome Heriter   Tên Hàn No.8 문장왕 게놈 헤리터   Loại bài Quái thú Xyz   Hệ QUANG     Hạng sao 4     Loại Psychic  /  Xyz  /  Effect   CÔNG  /  THỦ 2400  /  1800   Mã số 47387961   Loại Hiệu ứng Tình trạng Giới hạn TCG Không Giới hạn Các phần Mô tả tiếng Việt [ ẩn ] Mô tả Tiếng Việt 2  quái thú  " Heraldic Beast "  Cấp  4 sao Một lần trong  lượt : Bạn có thể chọn  mục tiêu  1  Quái thú Xyz  đối phương  điều khiển ; tên và  ATK gốc  của lá này

Thẻ RED Yu Gi Oh Zexal Number 10 Illumiknight Bạch Quang Kỵ Sĩ TẶNG bảo vệ card 1458 D7 60 59

Hình ảnh
Card Anime - Thẻ RED Yu Gi Oh Zexal Number 10 Illumiknight Bạch Quang Kỵ Sĩ TẶNG bảo vệ card 1458 D7 60 59⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Lưu ý: ĐẶT NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! 👉 Shop bán : Sieu Sale 50 Number 10: Illumiknight No. ナンバーズ 10  白 しろ 輝 き 士 し イルミネーター [ ẩn ] Thành viên Nhóm bài/Loạt bài Number [ ẩn ]   Trang về " Number 10: Illumiknight " Anime   Tên Việt Số 10: Bạch Quang Kỵ Sĩ   Tên Nhật   (Kana) ナンバーズ10 しろきしイルミネーター   Tên Nhật   (Chuẩn) No.10 白輝士イルミネーター   Tên Nhật   (rōmaji) Nanbāzu Jū Shirokishi Iruminētā   Tên Nhật   (Dịch) Numbers 10: White-Light Knight - Illuminator   Tên Hàn No.10 일루미 나이트   Loại bài Quái thú Xyz   Hệ QUANG     Hạng sao 4     Loại Warrior  /  Xyz  /  Effect   CÔNG  /  THỦ 2400  /  2400   Mã số 11411223   Loại Hiệu ứng Khởi phát Tình trạng Giới hạn TCG Không Giới hạn Các phần Mô tả tiếng Việt [ ẩn ] Mô tả Tiếng Việt 3  quái thú   Cấp  4 Một lần trong  lượt : Bạn có thể  loại  1  Nguyên liệu Bứt phá  từ lá này;  gửi  1 lá bài từ  tay  của bạn vào  Mộ , và nếu bạn làm thế,

Thẻ RED Yu Gi Oh Zexal Number 12 Crimson Shadow Armor Ninja TẶNG bảo vệ card 1458 D7 59 59

Hình ảnh
Card Anime -  Thẻ RED Yu Gi Oh Zexal Number 12 Crimson Shadow Armor Ninja TẶNG bảo vệ card 1458 D7 59 59 ⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Lưu ý: ĐẶT NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! 👉 Shop bán : Sieu Sale 50 Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja No.12機甲忍者クリムゾン・シャドー Nhóm liên quan Number Loại bài Quái thú Xyz HỆ THỔ   HẠNG SAO 5   Chủng Warrior / Xyz / Effect ATK/DEF 2400/1700 Mã số 19333131 Loại Hiệu ứng Quick Mô tả Hiệu ứng 2  quái thú   Cấp độ  5 Một lần một  lượt , trong lượt của cả hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1  Nguyên liệu Xyz  từ lá bài này; trong lượt này, quái thú " Ninja "  ngửa-mặt  bạn  điều khiển  không thể bị tiêu diệt bởi  chiến đấu  hay  hiệu ứng . Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja là một lá bài quái vật chiến binh đất có khả năng bảo vệ các quái vật “Ninja” mặt trên mà bạn điều khiển khỏi bị huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi có nguyên liệu xyz.  Lá bài này có gia tri khoảng 7 USD .  Lá bài này là một lá bài quái vật dựa trên khái niệm Crimson Shadow Armor, một loại giá

Thẻ RED Yu Gi Oh Zexal Number 13 Embodiment of Crime Hiện Thân của Tội Ác TẶNG bảo vệ card 1458 D7 58 49

Hình ảnh
Card Anime -  Thẻ RED Yu Gi Oh Zexal Number 13 Embodiment of Crime Hiện Thân của Tội Ác TẶNG bảo vệ card 1458 D7 58 49⭐⭐⭐⭐⭐ 💖 Lưu ý: ĐẶT NGAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! 👉 Shop bán : Sieu Sale 50 Number 13: Embodiment of Crime No. ナンバーズ 13 ケインズ・デビル [ ẩn ] Thành viên Nhóm bài/Loạt bài Number [ ẩn ]   Trang về " Number 13: Embodiment of Crime " Manga   Tên Việt Số 13: Hiện Thân của Tội Ác   Tên Nhật   (Kana) ナンバーズ13 ケインズ・デビル   Tên Nhật   (Chuẩn) No.13 ケインズ・デビル   Tên Nhật   (rōmaji) Nanbāzu Jūsan Keinzu Debiru   Tên Nhật   (Dịch) Numbers 13: Cain's Devil   Tên Hàn No.13 케인즈 데블   Loại bài Quái thú Xyz   Hệ ÁM     Hạng sao 1     Loại Fiend  /  Xyz  /  Effect   CÔNG  /  THỦ 500  /  500   Mã số 69058960   Loại Hiệu ứng Nhanh Duy trì Duy trì Duy trì Tình trạng Giới hạn TCG Không Giới hạn Các phần Mô tả tiếng Việt [ ẩn ] Mô tả Tiếng Việt 2  quái thú   Cấp  1 Một lần mỗi  lượt , ( Hiệu ứng Nhanh ): Bạn có  loại  1  nguyên liệu  từ lá này; chuyển tất cả quái thú đối thủ  điều khiển  sang  T